headerheader-400header-800
Volver
A presente ordenanza ten por obxecto regular os servizos urbanos de taxis que conten con licenzas expedidas polo Concello de Nigrán, tal e como os define a normativa vixente.

Data de publicación: 30/01/2018

Categoría:

Tipo: Ordenanzas e Regulamentos

Enlaces relacionados: