headerheader-400header-800
Volver
A presente ordenanza ten por obxecto Regular o exercicio das competencias que en materia de protección do medio ambiente corresponden ao Concello fronte á contaminación producida por ruídos e vibracións, co fin de garantir o dereito á intimidade persoal e familiar, á protección da saude, así como á calidade de vida e a un medio ambiente adecuado, e protexer os bens de calquera natureza.

Data de publicación: 30/01/2018

Categoría:

Tipo: Ordenanzas e Regulamentos

Documentación:
  1. Descargar
    149.1 kB