headerheader-400header-800
Volver
Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos. En vigor dende o 18 de xuño de 2019

Data de publicación: 18/06/2019

Categoría: Ordenanzas Fiscais

Tipo: Normativa Fiscal

Enlaces relacionados: