headerheader-400header-800
Volver
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación, utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local. En vigor dende o 29 de abril de 2014

Data de publicación: 06/02/2018

Categoría: Ordenanzas Fiscais

Tipo: Normativa Fiscal

Documentación:
  1. Descargar
    574.8 kB