headerheader-400header-800
Volver
Ordenanza fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola inmobilización, enganche, retirada, deósito e vixiancia de vehículos. En vigor dende o 19 de agosto de 2017.

Data de publicación: 06/02/2018

Categoría: Ordenanzas Fiscais

Tipo: Normativa Fiscal

Enlaces relacionados: