www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Perfil do contratante

Pode acceder ao perfil do contratante do Concello na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a través do seguinte enlace:

contratosdegalicia

Acceda á información relativa ós contratos menores: