headerheader-400header-800

Perfil do contratante

Pode acceder ao perfil do contratante do Concello na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a través do seguinte enlace:

Plataforma de Contratos Públicos de Galicia Concello de Nigrán

contratosdegalicia

Acceda á información relativa ós contratos menores: