Normas en tramitación Estas son as últimas entradas publicadas gl Plan normativo 2019 2018-12-20T23:00:00Z 2018-12-20T23:00:00Z Plan normativo 2019 2018-12-20T23:00:00Z Plan normativo 2020 2020-01-02T23:00:00Z 2020-01-02T23:00:00Z Plan normativo 2020 2020-01-02T23:00:00Z Modificación singular número 25 das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Nigrán (Aprobación Provisional) 2019-10-07T22:00:00Z 2019-10-07T22:00:00Z O Pleno do Concello, na sesión do 30 de setembro de 2019, aprobou provisionalmente a “Modificación singular número 25 das normas subsidiarias do planeamento do Concello de Nigrán referida a: medidas de rexeneración, rehabilitación e renovación urbana”. A modificación non entrará en vigor ata que se aprobe definitivamente pola Xunta de Galicia e sexa publicada debidamente. A continuación pódese consultar a documentación correspondente á aprobación provisional. 2019-10-07T22:00:00Z Plan Xeral de Ordenación Municipal: Documento previo a aprobación provisional e definitiva 2018-10-15T22:00:00Z 2018-10-15T22:00:00Z Documento previo a aprobación provisional e definitiva 2018-10-15T22:00:00Z Proxecto de urbanización da UA-3 (Modificación). Aprobación inicial 2019-04-24T22:00:00Z 2019-04-24T22:00:00Z Información pública. 2019-04-24T22:00:00Z