Formularios de solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl 01. Modelo oferta para contratos menores de obras 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z Modelo a utilizar para a presentación de ofertas para contratos menores de obras. 2018-09-02T22:00:00Z 02. Modelo oferta para contratos menores de servizos. 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z Modelo a utilizar para a presentación de ofertas para contratos menores de servizos. 2018-09-02T22:00:00Z 03. Modelo de oferta para contratos menores de subministracións. 2018-09-02T22:00:00Z 2018-09-02T22:00:00Z Modelo a utilizar para a presentación de ofertas para contratos menores de subministracións. 2018-09-02T22:00:00Z 01.- Modelo de solicitude de alta no padrón municipal de Nigrán. 2017-03-23T23:00:00Z 2017-03-23T23:00:00Z Modelo de solicitude de alta no padrón municipal de Nigrán. 2017-03-23T23:00:00Z 02.- Modelo de solicitude de alta no Padrón municipal por nacemento. 2019-07-03T22:00:00Z 2019-07-03T22:00:00Z Modelo de solicitude de alta no Padrón municipal por nacemento. 2019-07-03T22:00:00Z 03.- Modelo de solicitude de cambio de domicilio no Padrón municipal. 2019-07-03T22:00:00Z 2019-07-03T22:00:00Z Modelo de solicitude de cambio de domicilio no Padrón municipal. 2019-07-03T22:00:00Z 01. Solicitude terraza aberta dominio privado 2019-02-27T23:00:00Z 2019-02-27T23:00:00Z 01. Solicitude terraza aberta dominio privado 2019-02-27T23:00:00Z 02. Solicitude terraza aberta dominio público 2019-02-27T23:00:00Z 2019-02-27T23:00:00Z Solicitude terraza aberta dominio público 2019-02-27T23:00:00Z 03. Solicitude terraza pechada dominio público 2019-02-27T23:00:00Z 2019-02-27T23:00:00Z Solicitude terraza pechada dominio público 2019-02-27T23:00:00Z 01. Instancia plusvalía 2018-11-22T23:00:00Z 2018-11-22T23:00:00Z Modelo de solicitude de liquidación do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana. 2018-11-22T23:00:00Z 01. Solicitude sinalamento aliñación e rasante 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de solicitude sinalamento aliñación e rasante 2018-08-28T22:00:00Z 02. Comunicación previa obras menores 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de comunicación previa obras menores 2018-08-28T22:00:00Z 03. Comunicación previa obras menores – peche de fincas 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Comunicación previa obras menores para peche de fincas 2018-08-28T22:00:00Z 04. Solicitude licenza obras maiores 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Solicitude de licenza para obras maiores 2018-08-28T22:00:00Z 05. Solicitude licenza primeira ocupación 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Solicitude de licenza de primeira ocupación 2018-08-28T22:00:00Z 06. Comunicación previa de execución de obras de acondicionamento para inicio de actividade 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Comunicación previa de execución de obras de acondicionamento para inicio de actividade 2018-08-28T22:00:00Z 07. Comunicación previa de inicio actividade con obras xa executadas 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Comunicación previa de inicio actividade con obras xa executadas 2018-08-28T22:00:00Z 08. Comunicación previa de cambio de actividade sen execución de obras 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Comunicación previa de cambio de actividade sen execución de obras 2018-08-28T22:00:00Z 09. Comunicación previa de cambio de titular de actividade 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Comunicación previa de cambio de titular de actividade 2018-08-28T22:00:00Z 10. Denuncia urbanística 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Denuncia urbanística 2018-08-28T22:00:00Z 11. Solicitude de licenza de parcelamento 2018-08-28T22:00:00Z 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de Solicitude de licenza de parcelamento 2018-08-28T22:00:00Z Modelo de solicitude xenérica 2017-02-27T23:00:00Z 2017-02-27T23:00:00Z Modelo de solicitude xenérica 2017-02-27T23:00:00Z