Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
  • autobreadcrumbs_branch_not_found_exception
Volver
Prego tipo para a contratación de servizos por procedemento aberto (sen lotes) e sen criterios de adxudicación que dependan de xuízos de valor.

Data de publicación: 04/02/2019

Categoría: Pregos tipo de clausulas administrativas

Tipo: Perfil do contratante

Enlaces relacionados: