Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
  • autobreadcrumbs_branch_not_found_exception
Volver
Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor.

Data de publicación: 27/09/2018

Categoría: Pregos tipo de clausulas administrativas

Tipo: Perfil do contratante

Enlaces relacionados: