Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
  • autobreadcrumbs_branch_not_found_exception
Volver
Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). En vigor dende o 31 de outubro de 2019.

Data de publicación: 30/10/2019

Categoría: Ordenanzas Fiscais

Tipo: Normativa Fiscal

Enlaces relacionados: