Contas Anuais Estas son as últimas entradas publicadas gl EXPOSICIÓN PÚBLICA DA CONTA XERAL 2021 2022-04-25T22:00:00Z 2022-04-25T22:00:00Z Exposición pública da conta xeral do exrcicio 2021 2022-04-25T22:00:00Z