Perfil do contratante Estas son as últimas entradas publicadas gl 01.Terceiro trimestre 2015 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2015. 2018-01-29T23:00:00Z 02. Cuarto trimestre 2015 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2015. 2018-01-29T23:00:00Z 03. Primeiro trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2016. 2018-01-29T23:00:00Z 04. Segundo trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2016. 2018-01-29T23:00:00Z 05. Terceiro trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2016 2018-01-29T23:00:00Z 06. Cuarto trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2016 2018-01-29T23:00:00Z 07. Primeiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 08. Segundo trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 09. Terceiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 10. Cuarto trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adjudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 11. Primeiro trimestre 2018 2018-04-01T22:00:00Z 2018-04-01T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2018. 2018-04-01T22:00:00Z 12. Segundo trimestre 2018 2018-07-01T22:00:00Z 2018-07-01T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2018. 2018-07-01T22:00:00Z 13. Terceiro trimestre 2018 2018-09-30T22:00:00Z 2018-09-30T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2018. 2018-09-30T22:00:00Z 14. Cuarto Trimestre 2018 2019-01-06T23:00:00Z 2019-01-06T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2018. 2019-01-06T23:00:00Z 15. Primeiro Trimestre 2019 2019-03-31T22:00:00Z 2019-03-31T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2019. 2019-03-31T22:00:00Z Planificación de contratos ano 2018 2018-05-27T22:00:00Z 2018-05-27T22:00:00Z Planificación de contratos previstos para o ano 2018 2018-05-27T22:00:00Z Planificación de contratos ano 2019 2019-03-10T23:00:00Z 2019-03-10T23:00:00Z Planificación de contratos previstos para o ano 2019 2019-03-10T23:00:00Z Ano 2014 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2014 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2015 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2015 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2016 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2016 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2017 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2017 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2018 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2018 2018-05-31T22:00:00Z Procedemento Aberto de Servizos 2019-02-03T23:00:00Z 2019-02-03T23:00:00Z Prego tipo para a contratación de servizos por procedemento aberto (sen lotes) e sen criterios de adxudicación que dependan de xuízos de valor. 2019-02-03T23:00:00Z Procedemento Aberto Simplificado de Obras 2018-05-22T22:00:00Z 2018-05-22T22:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de obras a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor 2018-05-22T22:00:00Z Procedemento aberto simplificado de servizos 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor. 2018-09-26T22:00:00Z Procedemento Aberto Simplificado de Subministracións 2019-02-14T23:00:00Z 2019-02-14T23:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de subministracións a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor 2019-02-14T23:00:00Z