Perfil do contratante Estas son as últimas entradas publicadas gl 03.Terceiro trimestre 2015 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2015. 2018-01-29T23:00:00Z 04. Cuarto trimestre 2015 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2015. 2018-01-29T23:00:00Z 01. Primeiro trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2016. 2018-01-29T23:00:00Z 02. Segundo trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2016. 2018-01-29T23:00:00Z 03. Terceiro trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2016 2018-01-29T23:00:00Z 04. Cuarto trimestre 2016 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2016 2018-01-29T23:00:00Z 01. Primeiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 02. Segundo trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 03. Terceiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 04. Cuarto trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adjudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z