Perfil do contratante Estas son as últimas entradas publicadas gl 01.- Contrato privado de arrendamento de parcela para estacionamento público temporal e gratuíto de vehículos (Nigrán) 2020-01-20T23:00:00Z 2020-01-20T23:00:00Z Contrato privado de arrendamento de parcela para estacionamento público temporal e gratuíto de vehículos (Nigrán) 2020-01-20T23:00:00Z 10. Cuarto trimestre 2017 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adjudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2017 2018-01-29T23:00:00Z 11. Primeiro trimestre 2018 2018-04-01T22:00:00Z 2018-04-01T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2018. 2018-04-01T22:00:00Z 12. Segundo trimestre 2018 2018-07-01T22:00:00Z 2018-07-01T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2018. 2018-07-01T22:00:00Z 13. Terceiro trimestre 2018 2018-09-30T22:00:00Z 2018-09-30T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2018. 2018-09-30T22:00:00Z 14. Cuarto Trimestre 2018 2019-01-06T23:00:00Z 2019-01-06T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o cuarto trimestre de 2018. 2019-01-06T23:00:00Z 15. Primeiro Trimestre 2019 2019-03-31T22:00:00Z 2019-03-31T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro trimestre de 2019. 2019-03-31T22:00:00Z 16.- Segundo Trimestre 2019 2019-06-30T22:00:00Z 2019-06-30T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o segundo trimestre de 2019. 2019-06-30T22:00:00Z 17.- Terceiro Trimestre 2019 2019-09-30T22:00:00Z 2019-09-30T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2019. 2019-09-30T22:00:00Z 18.- Cuarto Trimestre 2019 2020-01-02T23:00:00Z 2020-01-02T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o cuarto trimestre de 2019 2020-01-02T23:00:00Z 19. Primeiro semestre 2020 Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o primeiro semestre de 2020 20. Terceiro trimestre ano 2020 Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de Contrato Menor durante o terceiro trimestre de 2020. 21. Cuarto trimestre 2020 2021-02-01T23:00:00Z 2021-02-01T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o cuarto trimestre de 2020 2021-02-01T23:00:00Z 22. Primeiro trimestre 2021 2021-04-25T22:00:00Z 2021-04-25T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o primeiro trimestre de 2021 2021-04-25T22:00:00Z 23. Segundo trimestre 2021 2021-07-12T22:00:00Z 2021-07-12T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o segundo trimestre de 2021 2021-07-12T22:00:00Z 24. Terceiro trimestre 2021 2021-10-17T22:00:00Z 2021-10-17T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o terceiro trimestre de 2021 2021-10-17T22:00:00Z 25. Cuarto trimestre 2021 2022-01-10T23:00:00Z 2022-01-10T23:00:00Z Relacion de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o cuarto trimestre de 2021. 2022-01-10T23:00:00Z 26. Contratos menores 1º trimestre 2022 2022-09-25T22:00:00Z 2022-09-25T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o primeiro trimestre de 2022 2022-09-25T22:00:00Z 27. Contratos menores 2º trimestre 2022 2022-09-25T22:00:00Z 2022-09-25T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o segundo trimestre de 2022 2022-09-25T22:00:00Z 28. Contratos menores 3º trimestre 2022 2022-10-05T22:00:00Z 2022-10-05T22:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o terceiro trimestre de 2022 2022-10-05T22:00:00Z 29. Contratos menores 4º trimestre 2022 2023-01-22T23:00:00Z 2023-01-22T23:00:00Z Relación de expedientes de contratación adxudicados polo procedemento de contrato menor durante o cuarto trimestre de 2022 2023-01-22T23:00:00Z Planificación de contratos ano 2018 2018-05-27T22:00:00Z 2018-05-27T22:00:00Z Planificación de contratos previstos para o ano 2018 2018-05-27T22:00:00Z Planificación de contratos ano 2019 2019-03-10T23:00:00Z 2019-03-10T23:00:00Z Planificación de contratos previstos para o ano 2019 2019-03-10T23:00:00Z Planificación de contratos ano 2021 2021-02-25T23:00:00Z 2021-02-25T23:00:00Z Planificación dos contratos previstos para o ano 2021 2021-02-25T23:00:00Z Ano 2014 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2014 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2015 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2015 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2016 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2016 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2017 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2017 2018-05-31T22:00:00Z Ano 2018 2018-05-31T22:00:00Z 2018-05-31T22:00:00Z Procedementos Negociados sen Publicidade do ano 2018 2018-05-31T22:00:00Z Procedemento Aberto de Servizos 2019-02-03T23:00:00Z 2019-02-03T23:00:00Z Prego tipo para a contratación de servizos por procedemento aberto sen criterios de adxudicación que dependan de xuízos de valor. 2019-02-03T23:00:00Z Procedemento Aberto Simplificado de Obras 2018-05-22T22:00:00Z 2018-05-22T22:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de obras a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor 2018-05-22T22:00:00Z Procedemento aberto simplificado de servizos 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de servizos a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor. 2018-09-26T22:00:00Z Procedemento Aberto Simplificado de Subministracións 2019-02-14T23:00:00Z 2019-02-14T23:00:00Z Prego tipo de cláusulas administrativas particulares para a contratación de subministracións a adxudicar por procedemento aberto simplificado sen criterios de adxudicación cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor 2019-02-14T23:00:00Z