headerheader-400header-800

Actas

Acceda ao contido dispoñible das diversas sesións do Pleno

Información do procedemento2017


Información do procedemento2018


Información do procedemento2019


Información do procedemento2020


Información do procedemento2021


Información do procedemento2022