Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl BASES DE CONVOCATORIA III PLAN BECAS MUNICIPAIS E INSTANCIA 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Estas bases teñen por obxecto a convocatoria do Terceiro Plan de Becas Municipais do Concello de Nigrán (PBM) 2018-02-04T23:00:00Z ANUNCIO: PRÓXIMA APERTURA III PLAN DE BECAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE NIGRÁN 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z O Pleno do 01/02/18 aprobou as bases reguladoras do III Plan de Becas Municipais de Nigrán. Tal e como establecen ditas bases, o prazo de presentación das solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación destas bases no BOP de Pontevedra, trámite que se realizará á maior brevidade posible. 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio BOP convocatoria e aprobación de bases praza arquitecto técnico 2018-01-30T23:00:00Z 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra da convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-30T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases 2018-01-29T23:00:00Z 2018-01-29T23:00:00Z Anuncio convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps) 2018-01-29T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DUNHA ACTUACIÓN INCLUÍDA NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2016 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z ANUNCIO: XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z 2018-01-21T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN DE DÚAS ACTUACIÓNS INCLUÍDAS NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS – PLAN CONCELLOS 2017 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-01-21T23:00:00Z Anuncio Finalización obras PPOS 2015 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z FINALIZACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NAS BAIXAS DO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2017-12-21T23:00:00Z ANUNCIO: PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z 2017-12-21T23:00:00Z PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO DO PROXECTO GALP7 - 044 “NIGRÁN, MAR DE SABORES II” 2017-12-21T23:00:00Z Anuncio cadro puntuacións finais e proposta de nomeamento praza subalterno-notificador 2017-12-19T23:00:00Z 2017-12-19T23:00:00Z Anuncio do cadro de puntuacións finais da fase de oposición do proceso para a cobertura dunha praza de subalterno-notificador de administración xeral con carácter de funcionario interino e proposta de nomeamento.(Expte.núm.: 2015/02 ps) 2017-12-19T23:00:00Z Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola inmobilización, enganche, retirada, depósito e vixiancia de vehículos. 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Adxúntase expediente completo. 2017-05-23T22:00:00Z