Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2020-2021) 2020-07-05T22:00:00Z 2020-07-05T22:00:00Z As presentes bases específicas, que rexerán a convocatoria, en réxime deconcorrencia competi tiva, para a concesión de axudas ou subvencións para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar no curso escolar 2020-2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (en adiante LXS), á Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia (LXS), e ao Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a devandita lei. 2020-07-05T22:00:00Z NOTA INFORMATIVA SOLICITUDE SUBVENCIÓN 2020-06-28T22:00:00Z 2020-06-28T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a solicitude de subvención para o programa "O teu primeiro emprego" da Deputación de Pontevedra. </div> 2020-06-28T22:00:00Z ACTA FINAL APROL - RURAL 2020-06-24T22:00:00Z 2020-06-24T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo Aprol - Rural. </div> 2020-06-24T22:00:00Z ACTA FINAL RISGA - ENTIDADES LOCALES 2020-06-22T22:00:00Z 2020-06-22T22:00:00Z <div> Publícase a acta final do proceso selectivo de Risga - Entidades Locais. </div> <div> . </div> 2020-06-22T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL APROL - RURAL 2020-06-21T22:00:00Z 2020-06-21T22:00:00Z <div> Publícase acta provisional do proceso selectivo "Aprol - Rural". </div> 2020-06-21T22:00:00Z FINALIZACIÓN DE PROXECTO CULTURAL FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-06-19T22:00:00Z 2020-06-19T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a finalización do proxecto "Sete miradas, sete parroquias", subvencionado pola Deputación de Pontevedra. </div> 2020-06-19T22:00:00Z LISTADO DEFINITIVO CAMPAMENTO DE VERÁN 2020 2020-06-18T22:00:00Z 2020-06-18T22:00:00Z <div> Publícase o listado definitivo de persoas admitidas e excluídas do Campamento de Verán 2020. </div> 2020-06-18T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario. </div> 2020-06-17T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAL RISGA - ENTIDADES LOCAIS 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Publícase acta provisional do proceso selectivo Risga - Entidades Locais. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel. </div> 2020-06-17T22:00:00Z LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z <div> Aprobación lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista. </div> 2020-06-17T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E PERIODO DE COBRANZA PADRÓN IVTM 2020 2020-06-07T22:00:00Z 2020-06-07T22:00:00Z <div> Exposición pública e cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio 2020 do concello de nigrán </div> 2020-06-07T22:00:00Z REANUDACIÓN CURSO SOCORRISMO 2020-06-03T22:00:00Z 2020-06-03T22:00:00Z <div> Publícase información sobre a reanudación do desenvolvemento do curso de socorrismo, paralizado no mes de marzo pola declaración do estado de alarma. </div> 2020-06-03T22:00:00Z REACTIVACIÓN CALENDARIO FISCAL: NOVAS DATAS DE COBRANZA PERIODO VOLUNTARIO DE XUÑO A DECEMBRO 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Calendario fiscal para a cobranza en periodo voluntario de tributos municipais, no periodo de xuño a decembro do exercicio 2020. </div> 2020-06-02T22:00:00Z BANDO PARA AS FOGUEIRAS DA NOITE DE SAN XOÁN 2020 2020-06-02T22:00:00Z 2020-06-02T22:00:00Z <div> Aspectos a ter en conta para as fogueiras da Noite de San Xoán </div> 2020-06-02T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2020 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-05-31T22:00:00Z 2020-05-31T22:00:00Z <div> Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2020, ponse ó dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. </div> 2020-05-31T22:00:00Z CAMPAMENTO DE VERáN 2020 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Publícanse as bases reguladoras e formularios de inscrición do campamento de verán. </div> 2020-05-28T22:00:00Z LICITACION PARA ADXUDICACIÓN DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO, TEMPADA 2020 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Documentación para licitación de explotacións temporais nas praias do Concello. Tempada 2020. </div> 2020-05-28T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-05-28T22:00:00Z 2020-05-28T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a recepción, execución e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Chandebrito", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 20118 - 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-05-28T22:00:00Z REANUDACIÓN PRAZOS DE INSCRICIÓN PROBAS CURSOS CELGA 2020-05-26T22:00:00Z 2020-05-26T22:00:00Z <div> Publícase información sobre a reanudación de prazos para a inscrición nas probas dos cursos de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4. </div> 2020-05-26T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA ORZAMENTO 2020 2020-05-25T22:00:00Z 2020-05-25T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o día 19 de maio de 2020, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2020 . Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles, prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2020-05-25T22:00:00Z NOEVO CALENDARIO FISCAL 2020 "ORAL" 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z NORMAS PARA A COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DOS TRIBUTOS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CALENDARIO DE COBRO DE XUÑO A DECEMBRO DO EXERCICIO 2020. 2020-05-24T22:00:00Z EXPOSICION ó CENSO EN PERIODO ELECTORAL 2020-05-24T22:00:00Z 2020-05-24T22:00:00Z EXPOSICION ó CENSO EN PERIODO ELECTORAL 2020-05-24T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-05-05T22:00:00Z 2020-05-05T22:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a ejxcución, recepción e xustificación dla obra "Pavimentación de diversos caminos en la parroquia de Priegue" subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018 - 2019 da Diputación de Pontevedra, en cumprimiento dos requisitos de difusión da financiación provincial </div> 2020-05-05T22:00:00Z CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVIZOS DUN POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL NO CONCELLO DE NIGRÁN. 2020-04-07T22:00:00Z 2020-04-07T22:00:00Z Esta convocatoria ten por obxecto a provisión temporal, en comisión de servizos voluntaria, dun posto de traballo de técnico de administración xeral actualmente vacante e sen cobertura, previsto no cadro de persoal incorporado ao orzamento xeral deste Concello do ano 2018, actualmente prorrogado, logo da modificación acordada en sesión plenaria do 29 de xullo de 2019 2020-04-07T22:00:00Z SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN. PUBLICACIÓN NO BOPPO 2020-03-30T22:00:00Z 2020-03-30T22:00:00Z <div> Medidas extraordinarias en materia tributaria do Concello de Nigrán, pola situación derivada do estado de alarma decretado polol Goberno polo COVID-19: SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN. </div> 2020-03-30T22:00:00Z "SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN" 2020-03-29T22:00:00Z 2020-03-29T22:00:00Z <div> Medidas extraordinarias en materia tributaria do Concello de Nigrán, pola situación derivada do estado de alarma decretado polo Goberno polo COVID-19: "SUSPENSIÓN TEMPORAL CALENDARIO FISCAL 2020 CONCELLO DE NIGRÁN" </div> 2020-03-29T22:00:00Z PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DO PERSOAL E DA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CO CORONAVIRUS COVID-19 2020-03-24T23:00:00Z 2020-03-24T23:00:00Z Resolución da Alcaldía relativa ao protocolo de actuación do persoal e dla organización municipal en relación co coronavirus covid-19. 2020-03-24T23:00:00Z SUSPENSION CALENDARIO FISCAL 2020 "ORAL" 2020-03-24T23:00:00Z 2020-03-24T23:00:00Z Medidas extraordinarias no ámbito de aplicación dos tributos delegados polos concellos e outras entidades delegantes na Deputación provincial para minimizar o impacto fiscal derivado do estado de alarma decretado no entorno da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 2020-03-24T23:00:00Z COMUNICACIÓN OFICIAL PARALIZACIÓN CURSO SOCORRISMO 2020-03-22T23:00:00Z 2020-03-22T23:00:00Z <div> Publícase comunicación oficial sobre a paralización temporal do proceso selectivo do curso de socorrismo. </div> 2020-03-22T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA PROBA PRÁCTICA, BAREMACIÓN CV E INFORMACIÓN DO PROCESO CURSO SOCORRISTAS 2020-03-17T23:00:00Z 2020-03-17T23:00:00Z <div> Publícase acta co resultado definitivo da baremación CV e información xeral sobre o desenvolvemento pendente do proceso. </div> 2020-03-17T23:00:00Z BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS “I CERTAME INTERNACIONAL DE MÚSICA CORAL “ARS CANENDI”: As Voces do Camiño” DE NIGRÁN. 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z BASES ESPECÍFICAS E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS “I CERTAME INTERNACIONAL DE MÚSICA CORAL “ARS CANENDI”: As Voces do Camiño” DE NIGRÁN. 2020-03-15T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PROBA PRÁCTICA E BAREMACIAÓN CURRICULAR SOCORRISTAS 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z <div> Publícase a acta provisional co resultado da proba práctica e baremación curricular do curso de socorristas. </div> 2020-03-15T23:00:00Z ACTA DEFINITIVA ADMISIÓNS E CONVOCATORIA PROBA PRÁCTICA - CURSO SOCORRISMO 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Publícase acta definitiva de persoas admitidas e excluidas á proba práctica do curso de socorrismo. </div> 2020-03-11T23:00:00Z CONSULTA PÚBLICA PREVIA. MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL. 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Con carácter previo á elaboración da proposta de modificación do Regulamento do Consello Escolar Municipal de Nigrán sométense á opinión das persoas e organizacións potencialmente afectadas os aspectos relacionados no apartado precedente, dándolles ocasión a que poidan presentar as súas suxestións no rexistro electrónico do Concello (http://sede.nigran.org), na oficina municipal de asistencia en materia de rexistros ou nos restantes lugares habilitados de conformidade co previsto no art. 16.4 da LPAC. </div> 2020-03-11T23:00:00Z SUSPENSIÓN OBRADOIRO DE AUTOEMPREGO DEPOFROITOS 2020-03-11T23:00:00Z 2020-03-11T23:00:00Z <div> Publícase nota informativa sobre a suspensión do obradoiro de autoemprego "Depofroitos". </div> 2020-03-11T23:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSONAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS CURSO SOCORRISMO 2020-03-09T23:00:00Z 2020-03-09T23:00:00Z <div> Publicase a acta provisional das personas admitidas e excluidas no curso de socorrismo convocado por este Concello para a obtención do certificado de profesionalidade AFDP0209. </div> 2020-03-09T23:00:00Z LISTADO CANDIDATURAS PLAN CONCELLOS 2020 - DEPUTACIÓN PONTEVEDRA 2020-03-05T23:00:00Z 2020-03-05T23:00:00Z <div> Publícanse os listados remitidos pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona contendo as candidaturas para os postos de traballo de peóns forestais e albaneis, subvencionados pola Deputación de Pontevedra, a través do Plan Concellos 2020. </div> 2020-03-05T23:00:00Z PUBLICACIÓN EN BOPPO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZA 2020-03-01T23:00:00Z 2020-03-01T23:00:00Z <div> Infórmase da aprobación definitiva da ordenanza de normalización lingüística de galego, publicada hoxe no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. </div> 2020-03-01T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-20T23:00:00Z 2020-02-20T23:00:00Z <div align="justify"> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Panxón", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2020-02-20T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO NO CONCELLO DE NIGRÁN. 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA CATEGORÍA DE AUXILIAR, GRUPO C SUBGRUPO C2 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de auxiliar, grupo c subgrupo c2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a para o concello de Nigrán </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor no Concello de Nigrán </div> 2020-02-19T23:00:00Z ANUNCIO NO BOPPO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL NO CONCELLO DE NIGRÁN 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel no Concello de Nigrán. </div> 2020-02-19T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-17T23:00:00Z 2020-02-17T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento de beirarrúas no entorno do Pavillón Polideportivo de Nigrán", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/18, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. 2020-02-17T23:00:00Z RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020, DO CONCELLO DE NIGRÁN (PONTEVEDRA), REFERENTE Á CONVOCATORIA PARA PROVEER UNHA PRAZA 2020-02-17T23:00:00Z 2020-02-17T23:00:00Z Resolución de 7 de febreiro de 2020, do Concello de Nigrán (Pontevedra), referente á convocatoria para proveer unha praza de Técnico de Deportes da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de oposición, en quenda libre. E anexo (modelo de instancia). 2020-02-17T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-02-16T23:00:00Z 2020-02-16T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora da Rúa do Ceán", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2020-02-16T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2020-02-16T23:00:00Z 2020-02-16T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora da Rúa do do Rial", subvencionada a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2020-02-16T23:00:00Z EMPREGO: LIÑA 3 PLAN CONCELLOS 2020 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2020-02-11T23:00:00Z 2020-02-11T23:00:00Z <span>Infórmase das características e tipos dos equipos de traballo solicitados polo Concello de Nigrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 3 do Plan Concellos 2020.</span> 2020-02-11T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DA APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE NIGRÁN - SUBVENCIÓN PROVINCIAL 2020-02-11T23:00:00Z 2020-02-11T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre o remate do proceso de tramitación da "Ordenanza de normalizacíón lingüística de Nigrán", en cumprimento do establecido na subvención recibida da Deputación de Pontevedra.</span> 2020-02-11T23:00:00Z ANUNCIO DE APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE INTEGRACIÓN NO CORPO DA POLICÍA LOCAL 2020-02-06T23:00:00Z 2020-02-06T23:00:00Z <span>Anuncio de aprobación de bases reguladoras do procedemento extraordinario de integración no corpo da</span> <span>policía local previsto na disposición adicional segunda da</span> <span>Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia, mediante o sistema de concurso–oposición,</span> <span>en execución da sentenza do</span> <span>Tribunal&nbsp;Superior de Xustiza de</span> <span>Galicia do 18/12/14 (po 4303/2011).</span> 2020-02-06T23:00:00Z ANUNCIO DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE DEPORTES PERSOAL LABORAL FIXO 2020-02-04T23:00:00Z 2020-02-04T23:00:00Z ANUNCIO da convocatoria para a cobertura dunha praza de técnico/a de deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre. 2020-02-04T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005793 (RFª. 2019/06 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN CONDUTOR 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005793</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/06 ps) P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón condutor no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005792 (RFª. 2019/05 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ALBANEL 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005792</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/05 ps)&nbsp;Pr</span> <span>oceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón albanel no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z  EXPTE. NÚM.: 2019005794 (RFª. 2019/07PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN ELECTRICISTA 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>&nbsp;Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005794</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/07ps)&nbsp;P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón electricista no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE CARÁCTER TEMPORAL NA CATEGORÍA DE PEÓN/OPERARIO 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005791</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/04 ps)&nbsp;P</span> <span>roceso selectivo para a</span> <span>&nbsp;</span> <span>formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal na categoría de peón/operario no Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z EXPTE. NÚM.: 2019005795 (RFª. 2019/08 PS) PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO COA CATEGORÍA DE AUXILIAR, GRUPO C SUBGRUPO C2, DE ADMINISTRACIÓN XERAL CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A 2020-01-30T23:00:00Z 2020-01-30T23:00:00Z <span>Expte. Núm.</span> <span><em>:</em></span> <span>&nbsp;</span> <span>2019005795</span> <span>&nbsp;</span> <span>(Rfª. 2019/08 ps) P</span> <span>roceso selectivo</span> <span>&nbsp;</span> <span>para a formación dunha bolsa de emprego coa categoría de Auxiliar, grupo C subgrupo C2, de administración xeral con carácter de funcionario/a interino/a para o Concello de Nigrán.</span> 2020-01-30T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS CURSOS PREPARATORIOS PROBAS CELGA 2020-01-29T23:00:00Z 2020-01-29T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa e DOG sobre a corrección de erros publicada pola Xunta de Galicia, en relación coa convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas dos certificados de lingua galega Celga niveis 1, 2, 3 e 4.</span> 2020-01-29T23:00:00Z OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO (ANO 2019) 2020-01-29T23:00:00Z 2020-01-29T23:00:00Z OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO (ANO 2019) 2020-01-29T23:00:00Z CURSOS PREPARATORIOS PROBAS CELGA 2020-01-28T23:00:00Z 2020-01-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas dos certificados de lingua galega Celga niveis 1, 2, 3 e 4, segundo resolución da Xunta de Galicia.</span> 2020-01-28T23:00:00Z CONTRATO PRIVADO DE ARRENDAMENTO DE PARCELA PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO TEMPORAL E GRATUITO DE VEHÍCULOS (Nigrán) 2020-01-20T23:00:00Z 2020-01-20T23:00:00Z <div> Contrato privado de arrendamento de parcela para estacionamento público temporal e gratuíto de vehículos (Nigrán) </div> 2020-01-20T23:00:00Z CURSO DE COCIÑA CREATIVA CON PRODUTOS LOCAIS 2020-01-20T23:00:00Z 2020-01-20T23:00:00Z <div align="start"> A Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural en colaboración co Concello de Nigrán pon en marcha un curso práctica de "Cociña creativa con produto local", da man dun docente de excepción, o Chef Galego Iván Méndez. As persoas participantes descubriran novos xeitos de empregar os produtos locais para elaborar platos creativos e novedosos. O curso terá lugar en Nigrán o 3, 4 e 5 de febreiro, en horario de tarde. As xornadas son de balde e a inscrición farase a través da web<span>&nbsp;</span><a href="http://www.eurural.org/">www.eurural.org</a>, dirixíndose ao apartado denominado Escola. </div> 2020-01-20T23:00:00Z CARTEL OFICIAL OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2020-01-14T23:00:00Z 2020-01-14T23:00:00Z <span>Para os efectos de difusión da financiación autonómica do obradoiro de emprego "Crea e coida Miñor", recentemente posto en funcionamento e desenvolvido mediante agrupación dos Concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán, publícase o cartel oficial correspondente.</span> 2020-01-14T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS 2020 2020-01-09T23:00:00Z 2020-01-09T23:00:00Z <span>Convocar a concesión de axudas ou subvencións co obxectivo de satisfacer as necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou familias que se atopen en situacións carenciais, así como estimular a&nbsp;súa incorporación social e laboral.</span> <br> 2020-01-09T23:00:00Z CONVOCATORIA PARA O PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE DEPORTES PERSOAL LABORAL FIXO 2020-01-07T23:00:00Z 2020-01-07T23:00:00Z Por resolución da Alcaldía do Concello de Nigrán de data 18/12/2019 aprobouse a as bases e a convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de Técnico/a de Deportes con carácter de persoal laboral fixo polo procedemento de oposición libre. 2020-01-07T23:00:00Z APROBACIÓN DE BASES E CONVOCATORIA TÉCNICO DE DEPORTES 2019-12-17T23:00:00Z 2019-12-17T23:00:00Z <div> Bases reguladoras e convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha plaza de Técnico de Deportes con carácter de Persoal Fixo no Concello de Nigrán. </div> 2019-12-17T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-15T23:00:00Z 2019-12-15T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Nigrán", subvencionada a través da segunda convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-15T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-15T23:00:00Z 2019-12-15T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Pavimentación de diversos camiños na parroquia de Camos", subvencionada a través da segunda convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/1</span> 8 <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-15T23:00:00Z APROBACIÓN INCIAL ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-12-04T23:00:00Z 2019-12-04T23:00:00Z <div> Publicación no BOPPO do xoves, 5 de decembro de 2019 </div> <div> • Asunto: Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Nigrán </div> <div> • Expte. nº: 22-3/2018 • Trámite: Información pública. </div> <div> • Réxime legal: Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases do Réxime Local, art. 49. </div> <div> • Prazo: Trinta días, seguintes á publicación. </div> <div> • Aprobación inicial: Acordada polo Pleno do Concello o 25-11-2019 </div> 2019-12-04T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-12-03T23:00:00Z 2019-12-03T23:00:00Z <span>ublícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento en "Equipamentos deportivos", subvencionado a través da primeira convocatoria da Liña 1 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan de obras e servizos (Plan Concellos) 2018-2019 da Deputación de Pontevedra, publicadas no BOP do 03/01/18</span> <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-03T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DA SUBVENCIÓN PARA O SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE NIGRÁN 2019-12-02T23:00:00Z 2019-12-02T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a finalización da prestación do servizo da Técnica de Normalización Lingüística de Nigrán, subvencionada a través</span> <span>&nbsp;</span> <span>das Bases de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas ós concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 (procedemento SIA 687911), publicadas no BOP do 09/01/19</span> <span>, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-12-02T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-28T23:00:00Z 2019-11-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos informático", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-28T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-28T23:00:00Z 2019-11-28T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración de sistemas de reforzo lumínico de peóns", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-28T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2020 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <div> CALENDARIO FISCAL 2020 </div> 2019-11-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración de camión 4x4 para o servizo de vías e obras", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos deportivos espazo público Porto do Molle", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-27T23:00:00Z ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-11-27T23:00:00Z 2019-11-27T23:00:00Z <div> Información pública da aprobación inicial da Ordenanza de normalización lingüística do Concello de Nigrán </div> 2019-11-27T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos espazo público As Barxiñas", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración luminarias leds para eficiencia enerxética", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Revalorización do Patrimonio arqueolóxico do Castro de Chandebrito - Monte do Castro", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-26T23:00:00Z LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS LUDOTECA NADAL 2019 2019-11-26T23:00:00Z 2019-11-26T23:00:00Z <span>Lista definitiva de admitidos e excluídos Ludoteca Nadal 2019</span> 2019-11-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración elementos de xogo espazo público Camos", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-11-25T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-11-25T23:00:00Z 2019-11-25T23:00:00Z <div align="start"> Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Subministración elementos de xogo espazo público Mallón", subvencionado a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial. </div> 2019-11-25T23:00:00Z LISTAXE DEFINITIVA DA SELECCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO E MODELO OBRIGATORIO DE ACEPTACIÓN OU RENUNCIA DO OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-12T23:00:00Z 2019-11-12T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións definitivas do persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "Crea e Coida Miñor" así como o <span>&nbsp;</span> <strong>modelo de aceptación ou renuncia</strong> <span>&nbsp;</span>para facilitar o acceso o documento xa que <span>&nbsp;</span> <strong>é obrigatorio a súa presentación</strong>. 2019-11-12T23:00:00Z LISTAS DEFINITIVA E COMUNICACIÓN FORMAL SELECCIÓN ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-09T23:00:00Z 2019-11-09T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas definitivas e a comunicación formal de selección do alumnado do <span>&nbsp;</span> Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-09T23:00:00Z LISTAS PROVISIONAIS PUNTUACIÓNS DO PERSOAL DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-08T23:00:00Z 2019-11-08T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas de puntuacións provisionais finais das entrevistas do persoal do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-08T23:00:00Z LISTAXES DAS PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS DO PERSOAL DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-06T23:00:00Z 2019-11-06T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións das entrevistas do persoal do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor" e documento de aceptación e/ou rexeitamento dos postos. 2019-11-06T23:00:00Z LUDOTECA NADAL 2019 2019-11-05T23:00:00Z 2019-11-05T23:00:00Z <span>Bases que rexen a convocatoria da Ludoteca de Nadal 2019 organizada polo Concello de Nigrán e formulario de inscrición. Información: Centro de Información ás Mulleres. Contacto: 986-383081 e/ou&nbsp;</span> <a href="mailto:cim@nigran.org">cim@nigran.org</a> <span>.</span> 2019-11-05T23:00:00Z LISTAS DE PUNTUACIÓNS DO BAREMO DO ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-05T23:00:00Z 2019-11-05T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listas de puntuacións do baremo do alumnado do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-05T23:00:00Z LISTAXES DAS PUNTUACIÓNS DAS ENTREVISTAS DO ALUMNADO DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-11-04T23:00:00Z 2019-11-04T23:00:00Z Publícanse as <span>&nbsp;</span> listaxes de puntuacións das entrevistas do alumnado do <span>&nbsp;</span>Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor". 2019-11-04T23:00:00Z CITACIÓN EQUIPO TÉCNICO PARA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-30T23:00:00Z 2019-10-30T23:00:00Z <span>Publícanse as listas do equipo técnico preseleccionado pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona para participar nas entrevistas de selección correspondentes ao Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", indicando día, hora e localización das mesmas.</span> 2019-10-30T23:00:00Z CITACIÓN ALUMNADO PARA ENTREVISTAS DE SELECCIÓN DO OE "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-30T23:00:00Z 2019-10-30T23:00:00Z <span>Publícanse as listas do alumnado preseleccionado pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona para participar nas entrevistas de selección correspondentes ao Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", indicando día, hora e localización das mesmas.</span> 2019-10-30T23:00:00Z CORRECCIÓN ERROS BASES CONVOCATORIA OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-29T23:00:00Z 2019-10-29T23:00:00Z <span>Advertido erro nas bases de convocatoria oficiais do persoal que se vai seleccionar para o desenvolvemento do Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", organizado de xeito conxunto polos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán e subvencionado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, comunícase e publícase a corrección de dito erro, relativo á xornada do persoal de titoría.</span> 2019-10-29T23:00:00Z PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRONTE A INCENDIOS FORESTAIS 2019-10-27T23:00:00Z 2019-10-27T23:00:00Z <div> Copiar o seguinte enlace e pegalo na barra de dirección do navegador: </div> <div> </div> <div> </div> <div> https://drive.google.com/open?id=1iKPT4S-DimIcs51M-yTWabKn_r5sV_iz </div> 2019-10-27T23:00:00Z ANUNCIOS ACTAS FINAIS RESULTADOS SELECCIÓNS - O TEU PRIMEIRO EMPREGO. 2019-10-21T22:00:00Z 2019-10-21T22:00:00Z <span>Publícanse os anuncios das actas co resultado final da baremación curricular das persoas candidatas nos catro procesos selectivos subvencionados a través do programa "O teu primeiro emprego", da Deputación de Pontevedra. Rematadas as actuacións do Tribunal, a incorporación queda pendente da tramitación administrativa correspondente que inlúe a comprobación final de cumprimento de requisitos persoais e administrativos. Información: Departamento de Emprego.</span> 2019-10-21T22:00:00Z BASES CONVOCATORIA OBRADOIRO DE EMPREGO "CREA E COIDA MIÑOR" 2019-10-21T22:00:00Z 2019-10-21T22:00:00Z <span>Publícanse as bases de convocatoria oficiais do persoal que se vai seleccionar para o desenvolvemento do Obradoiro de Emprego "Crea e coida Miñor", organizado de xeito conxunto polos concellos de Baiona, Gondomar e Nigrán e subvencionado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria.</span> 2019-10-21T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE PROXECTO DE MOBILIDADE SUSTENTABLE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-10-16T22:00:00Z 2019-10-16T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a elaboración, entrega e xustificación do proxecto de "Mobilidade sustentable do Concello de Nigrán", subvencionado ao abeiro das Bases reguladoras para a convocatoria de subvencións para "Plans de mobilidade sustentable", publicadas pola Deputación de Pontevedra no BOP do 17/11/17, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-10-16T22:00:00Z EXPOSICIÓN PUBLICA: APROBACIÓN INICIAL INVENTARIO VÍAS PÚBLICAS 2019-10-15T22:00:00Z 2019-10-15T22:00:00Z <div> Poderá consultarse a documentación correspondente á aprobación inicial do Inventario de Vías Públicas no seguinte enlace </div> <div> https://www.dropbox.com/sh/gkkrb5302yesquv/AAAr-_htTwBouiU9XulSJYroa?dl=0 </div> <div> O ficheiro con extensión kmz é unha ferramenta para consultar a información dos viais dende a aplicación google earth que pode ser descargada gratuitamente en internet. </div> 2019-10-15T22:00:00Z ANUNCIOS ACTAS PROVISIONAIS RESULTADOS SELECCIÓNS - O TEU PRIMEIRO EMPREGO 2019-10-13T22:00:00Z 2019-10-13T22:00:00Z <span>Publícanse os anuncios das actas co resultado provisional da baremación curricular das persoas candidatas nos catro procesos selectivos subvencionados a través do programa "O teu primeiro emprego", da Deputación de Pontevedra. Información: Departamento de Emprego.</span> 2019-10-13T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 19/2019 2019-10-09T22:00:00Z 2019-10-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 19/2019 2019-10-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO PRORROGADO 2019 2019-10-09T22:00:00Z 2019-10-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO PRORROGADO 2019 2019-10-09T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS PRAZO INSCRICIÓN CURSO DE ALBANELERÍA 2019-10-06T22:00:00Z 2019-10-06T22:00:00Z <span>Advertido erro na nota informativa que identifica o prazo de inscrición no curso de "Operacións auxiliares de albanelería", faise constar que dito prazo se extende do 07/10/19 ao 13/10/19, tal e como consta na nova nota que se achega.</span> 2019-10-06T22:00:00Z CORRECCIÓN ERROS BASES "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" 2019-10-06T22:00:00Z 2019-10-06T22:00:00Z <span>Advertido erro</span> <span>&nbsp;</span> <span>na "</span> <i><span>Base de selección 1ª – Postos convocados. AEDL 24-C/2019: Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación / G</span></i> <i><span>rao en Información e Documentación / L</span><span>icenciatura en Documentación</span></i> <span>",</span> <span>&nbsp;</span> <span>recollida na Resolución de Alcaldía do 02/10/19, co CSV</span> <span>&nbsp;</span> <span>IN0KURTPYOA069PD</span> <span>,</span> <span>&nbsp;</span> <span>polo que atinxe ao horario e xornada do posto a seleccionar no expediente de referencia, procédese a publicar a correspondente corrección de erros.</span> 2019-10-06T22:00:00Z BASES DE SELECCIÓN, INSTANCIAS E LISTA DE CANDIDATURAS "O TEU PRIMEIRO EMPREGO". 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>Publícase información relativa ao programa subvencionado pola Deputación de Pontevedra "O teu primeiro emprego": bases de convocatoria, instancias oficiais de presentación e listas de candidaturas elaboradas pola Oficina do Servizo Público de Emprego de Baiona.</span> 2019-10-02T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS CURSO "ACTIVIDADES DE TÉCNICAS DE VENDA" 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>Publicase a acta definitiva de persoas admitidas e excluídas para o curso de "Actividades de técnica de venda" organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán en colaboración co Radio Ecca e a Consellería de Política Social, convocando ás persoas seleccionadas na data, lugar e hora de inicio do curso.</span> 2019-10-02T22:00:00Z CURSO DE OPERACIÓNS BÁSICAS DE ALBANELERÍA 2019-10-02T22:00:00Z 2019-10-02T22:00:00Z <span>&nbsp;</span> <span>Infórmase da convocatoria dun curso de "Operacións básicas de albanelería", organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán.</span> 2019-10-02T22:00:00Z INFORMACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" 2019-09-25T22:00:00Z 2019-09-25T22:00:00Z <span>Mediante este anuncio infórmase da concesión por parte da Deputación de Pontevedra dunha subvención para a contratación de catro persoas cun contrato en prácticas de 6 meses de duración prorrogables por outros seis, ao abeiro das bases de convocatoria do programa provincial "O teu primeiro emprego" publicadas no BOP do 15/05/19.</span> 2019-09-25T22:00:00Z CURSO TÉCNICAS DE VENDA 2019-09-18T22:00:00Z 2019-09-18T22:00:00Z <span>Infórmase da convocatoria dun curso de "Actividades para técnicas de venda", organizado pola Concellería de Emprego do Concello de Nigrán en colaboración con Radio ECCA, e financiado a través dunha subvención da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.</span> 2019-09-18T22:00:00Z CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á REDACCIÓN DA ORDENANZA DE NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 2019-09-16T22:00:00Z 2019-09-16T22:00:00Z De conformidade co previsto no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC) con carácter previo á elaboración da correspondente Ordenanza ábrese unha consulta pública, a través da sede electrónica do Concello (http://sede.nigran.org), co fin de pedir a opinión das persoas e organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma. 2019-09-16T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-09-11T22:00:00Z 2019-09-11T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de "Equipamentos deportivos", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-11T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-09-10T22:00:00Z 2019-09-10T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento para instalacións eléctricas", subvencionada a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-10T22:00:00Z CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2019-09-09T22:00:00Z 2019-09-09T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa e convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega Celga niveis 2 e 4, segundo resolucióhn da Xunta de Galicia.</span> 2019-09-09T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-09-08T22:00:00Z 2019-09-08T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Mellora das instalacións da Rúa Mariñeiro", subvencionada a través da Liña 1 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-09-08T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2018 2019-09-05T22:00:00Z 2019-09-05T22:00:00Z Exponse ao público a Conta citada polo prazo de quince días e oito mais durante os que os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións á Conta Xeral. 2019-09-05T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO TAXA LIXO 2019 2019-08-29T22:00:00Z 2019-08-29T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO DO EXERCICIO 2019 DO CONCELLO DE NIGRÁN 2019-08-29T22:00:00Z APERTURA PRAZO INSCRICIÓN PREVIA "CURSO DE AUXILIAR DE COMERCIO 2019-08-21T22:00:00Z 2019-08-21T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa dirixida ao alumnado sobre o curso de "Auxiliar de comercio" promovido pola Deputación de Pontevedra e organizado pola Fundación Érguete, coa colaboración do Concello de Nigrán, cunha duración de 200 horas de formación teórico - práctica impartidas neste concello</span> 2019-08-21T22:00:00Z MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2019-08-18T22:00:00Z 2019-08-18T22:00:00Z <div> Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Aprobación provisional. </div> 2019-08-18T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ANEXO PERSOAL 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN CRÉDITO 16/2019 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE BASES DE EXECUCIÓN ORZAMENTO 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN CRÉDITO 15/2019 2019-08-08T22:00:00Z 2019-08-08T22:00:00Z Exponse ó público durante quince días hábiles. Se dentro do prazo indicado non fosen formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación. 2019-08-08T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-07-08T22:00:00Z 2019-07-08T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Conexión á rede de abastecemento na Rúa San Roque", en Camos, subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-07-08T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-07-04T22:00:00Z 2019-07-04T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Reordenación da circulación na Rúa Caranquexo", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-07-04T22:00:00Z CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS - SECTOR CONSTRUCIÓN. 2019-06-25T22:00:00Z 2019-06-25T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa e resumo de contidos de dúas accións formativas en materia de prevención de riscos laborais organizadas en colaboración coa Fundación Laboral da Construción.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-25T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-06-19T22:00:00Z 2019-06-19T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación do investimento de adquisición dun "Brazo rozador articulado extensible", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> 2019-06-19T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-06-12T22:00:00Z 2019-06-12T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Proxecto de muro de contención no cemiterio de Camos para a mellora da seguridade vial na Rúa Sidral", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-12T22:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-06-12T22:00:00Z 2019-06-12T22:00:00Z <span>Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Acondicionamento da Rúa da Igrexa, Chandebrito", subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2018-19 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión do financiamento provincial.</span> <span>&nbsp;</span> 2019-06-12T22:00:00Z ACTA FINAL RESULTADO SELECCIÓN - PERSOAL TÉCNICO OFICINAS DE TURISMO. 2019-06-11T22:00:00Z 2019-06-11T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para as oficinas de turismo para a tempada de verán de 2019, públicase a acta correspondente ao resultado final do proceso coa correspondente proposta de contratación. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2019-06-11T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL RESULTADO SELECCIÓN - PERSOAL TÉCNICO OFICINAS DE TURISMO. 2019-06-10T22:00:00Z 2019-06-10T22:00:00Z <span>Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para as oficinas de turismo para a tempada de verán de 2019, publícase a acta correspondente ao resultado provisional dos exames e baremación curricular, xa publicada nos taboleiros oficiais o 06/06/19. Información: Departamento de Desenvolvemento Local.</span> 2019-06-10T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS E DATA DE EXAMES - PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO 2019-05-30T22:00:00Z 2019-05-30T22:00:00Z <span>Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluidas e se convoca para a realización da fase de oposición. Información: Departamento de Desenvolvemento Local</span> 2019-05-30T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRO DA TAXA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS 2016 2019-05-30T22:00:00Z 2019-05-30T22:00:00Z <div> Exposición pública e cobranza da taxa pola entrada de vehículos ao través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase do exercicio 2016 do Concello de Nigrán </div> 2019-05-30T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO 2019-05-24T22:00:00Z 2019-05-24T22:00:00Z Dentro do procedemento correspondente á contratación de persoal técnico para a oficina de turismo, publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluidas, abrindo o correspondente prazo de alegacións. Información: Departamento de Desenvolvemento Local. 2019-05-24T22:00:00Z Axudas para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar (curso 2019-2020) 2019-05-19T22:00:00Z 2019-05-19T22:00:00Z As presentes bases teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas ou subvencións ás familias dos/as alumnos/as de centros docentes públicos de educación infantil coa finalidade de adquirir libros de texto e/ou material escolar necesarios para o curso 2019-2020. 2019-05-19T22:00:00Z INFORMACIÓN SOBRE SELECCIÓN 4 TÉCNICOS/AS TURISMO TEMPADA VERÁN 2019. 2019-05-09T22:00:00Z 2019-05-09T22:00:00Z O Concello de Nigrán remitíu á prensa, para publicación o 12/05/19, o anuncio que abre o prazo de presentación de instancias para a particiación no proceso selectivo de 4 técnicos/as de turismo para a tempada de verán 2019. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da citada publicación do anuncio de convocatoria. 2019-05-09T22:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL E OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS E DE INSPECCIÓN. 2019-04-09T22:00:00Z 2019-04-09T22:00:00Z O Pleno deste Concello en sesión ordinaria celebrada o día 01/04/2019,acordou aprobar, provisionalmente, a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora da “Taxa polo outorgamento de licenzas urbanísticas ou realización de actividades administrativas de control e outros servizos urbanísticos e de inspección”. En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente expónse ó público durante o prazo de trinta días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte o da inserción deste anuncio no BOP de Pontevedra. 2019-04-09T22:00:00Z EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO EXERCICIO 2019 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z Aprobado por Resolución de Alcaldía de data 22-03-2019 o padrón de contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondente ao exercicio 2019, ponse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de un mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 2019-03-26T23:00:00Z PROGRAMA MUNICIPAL DE CANGUROS 2019 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z O Programa municipal de Canguros busca ofrecer a familias que se atopen en situación de risco ou exclusión social do concello de Nigrán a forma de dispoñer dun tempo determinado para actividades de tipo laboral,formativo, sanitario e social, a través do uso dun servizo gratuíto de canguros. Este servizo é, por tanto, unha resposta programada dende os Servizos Sociais que garanta a atención adecuada ás necesidades das persoas usuarias. 2019-03-26T23:00:00Z RECEPCIÓN E XUSTIFICACIÓN DE OBRA FINANCIADA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-03-19T23:00:00Z 2019-03-19T23:00:00Z TEXTO: Publícase nota informativa sobre a execución, recepción e xustificación da obra de "Beirarrúas e muro de peche na Rúa San Pedro" en Camos, subvencionada a través da Liña 1 do Plan Concellos 2016 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-19T23:00:00Z INCORPORACIÓN DO PERSOAL CONTRATADO AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS 2019 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2019-03-19T23:00:00Z 2019-03-19T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a incorporación do persoal subvencionado a través da Liña 3 do Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-19T23:00:00Z ANUNCIO LICITACION PARA ADXUDICACIÓN DE EXPLOTACIONS TEMPORAIS NAS PRAIAS DO CONCELLO, TEMPADA 2019. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Anuncio y pliego de condiciones Licitación: Explotación dos servizos temporais en praias, ano 2019. 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades de fomento da práctica deportiva 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades de fomento da práctica deportiva que se realicen con carácter público en Nigrán durante o 2019. 2019-03-11T23:00:00Z SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NIGRÁN. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a execución da subvención concedida por parte da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades culturais 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para actividades culturais ou programas que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público durante o ano 2019. E bases específicas. 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras 2019 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Convocatoria de subvencións para o fomento do asociacionismo e actividades festeiras do municipio a realizar durante o ano 2019 2019-03-11T23:00:00Z PRÉSTAMO SEN XUROS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA A NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NIGRÁN. 2019-03-11T23:00:00Z 2019-03-11T23:00:00Z Publícase nota informativa sobre a concesión de préstamo por parte da Deputación de Pontevedra, en cumprimento dos requisitos de difusión da financiación provincial. 2019-03-11T23:00:00Z APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 2019-03-05T23:00:00Z 2019-03-05T23:00:00Z En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o expediente expónse ó público durante o prazo de trinta días hábiles, mediante anuncio no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia (BOP). O prazo de exposición comezará a computarse dende o día seguinte ó da inserción deste anuncio no BOP de Pontevedra. 2019-03-05T23:00:00Z CONVOCATORIA DE AXUDAS Á INSERCIÓN SOCIAL E PARA EMERXENCIAS SOCIAIS (2019) 2019-02-21T23:00:00Z 2019-02-21T23:00:00Z Resolución da aprobación da convocatoria para o ano 2019 de axudas á inserción social e para emerxencias sociais. 2019-02-21T23:00:00Z Exposición pública da Conta Xeral 2017 2019-02-05T23:00:00Z 2019-02-05T23:00:00Z Exponse ao público a Conta Xeral 2017 por un prazo de quince días e oito máis, durante os que os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións á Conta Xeral. 2019-02-05T23:00:00Z INVESTIMENTOS: LIÑA 1 PLAN CONCELLOS 2019 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Infórmase dos investimentos solicitados polo Concello de Nigrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 1 do Plan Concellos 2018-2019. 2019-01-27T23:00:00Z EMPREGO: LIÑA 3 PLAN CONCELLOS 2019 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Infórmase das características e tipos dos equipos de traballo solicitados polo Concello de NIgrán a través da subvención convocada pola Deputación Provincial correspondente á Liña 3 do Plan Concellos 2019. 2019-01-27T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE PROXECTO PARQUE FORESTAL SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-12-17T23:00:00Z 2018-12-17T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais, publicadas pola Deputación de Pontevedra no BOPPO do 29/12/17 2018-12-17T23:00:00Z CALENDARIO FISCAL 2019 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Calendario Fiscal 2019 2018-12-16T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE INVESTIMENTOS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 2018-12-16T23:00:00Z 2018-12-16T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Cláusula décimo quinta das Bases e Convocatoria do Plan Provincial de Cooperación "Plan Concellos 2016" (BOP 02/12/15). 2018-12-16T23:00:00Z XUSTIFICACIÓN FINAL DE INVESTIMENTOS SUBVENCIONADOS POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA. 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Publícase o presente anuncio, en cumprimento do establecido na Cláusula décimo quinta das Bases e Convocatoria do Plan Provincial de Cooperación "Plan Concellos 2016" (BOP 02/12/15). 2018-12-02T23:00:00Z ACTA FINAL DEFINITIVA SNL 2018-10-02T22:00:00Z 2018-10-02T22:00:00Z Rematado o prazo de alegacións oficial, publícase a acta final definitiva do proceso de selección do SNL, que inclúe a proposta de contratación 2018-10-02T22:00:00Z ACTA FINAL PROVISIONAL SNL 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Publícase a acta final provisional do proceso de selección do SNL, abrindo así o prazo de presentación de alegacións 2018-09-26T22:00:00Z ACTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL E DATA DOS EXAMES 2018-09-19T22:00:00Z 2018-09-19T22:00:00Z Publícase a acta definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL, indicando tamén o día e hora de realización dos exames. 2018-09-19T22:00:00Z ACTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DO SNL. 2018-09-13T22:00:00Z 2018-09-13T22:00:00Z Publícase a acta provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo do SNL abrindo así o prazo de subsanacións mediante a presentación das correspondentes alegacións. 2018-09-13T22:00:00Z Convocatoria para a adxudicación dun posto laboral temporal de técnico/a de normalización lingüística do Concello de Nigrán 2018-08-26T22:00:00Z 2018-08-26T22:00:00Z Contratación dun/ha técnico/a superior para o Servizo de Normalización Lingüística, ao abeiro das Bases de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra. 2018-08-26T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase oposición proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-22T22:00:00Z 2018-07-22T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de oposición e prazo de reclamación do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-22T22:00:00Z Anuncio cadro de puntuacións fase concurso e datas de exame proceso bolsa de traballo de traballadoras sociais 2018-07-09T22:00:00Z 2018-07-09T22:00:00Z Anuncio de cadro de puntuacións obtidas na fase de concurso e convocatoria datas de realización dos exercicios do proceso para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2018004696(Rfª. 2017/03 ps) 2018-07-09T22:00:00Z Anuncio lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre proceso selectivo bolsa de traballadores/as sociais 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio da lista provisional de admitidos e excluídos e nota informativa sobre o prazo de subsanación en relación ao proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-06-03T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballador/a social 2018-05-09T22:00:00Z 2018-05-09T22:00:00Z Convocatoria e aprobación de bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de Traballador/a Social. Expte. núm.: 2017004696 (Rfª 2017/03 ps) 2018-05-09T22:00:00Z APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018 2018-05-03T22:00:00Z 2018-05-03T22:00:00Z O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles,prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. 2018-05-03T22:00:00Z Anuncio convocatoria e bases bolsa de traballo traballador/a social 2018-04-25T22:00:00Z 2018-04-25T22:00:00Z Aprobación da convocatoria e bases do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para a provisión de carácter temporal de postos de traballo de traballador/a social no Concello de Nigrán. Expte.núm.:2017004696 (Rfª. 2017/03 ps) 2018-04-25T22:00:00Z