Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPTE. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 8/20

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 6 de xullo de 2020, o expediente administrativo de modificación de crédito 8/2020, exponse ao público durante quince días hábiles.

Data de publicación: 15/07/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar