Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO DO EXERCICIO 2018 DO CONCELLO DE NIGRÁN

Aprobado por Decreto de Alcaldía o padrón de contribuíntes da TAXA POLA RECOLLIDA DE LIXO correspondente ao exercicio 2018, porase ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo de UN MES, a partir da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, podendo os interesados examinalo e presentar recurso de reposición ante o Alcalde-Presidente deste Concello no prazo de un mes, a contar dende o día seguinte ao de remate do período de exposición

Data de publicación: 03/07/2018

Categoría: Concello de Nigrán

  1. Descargar