Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO 2018

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 2018, aprobou inicialmente o orzamento xeral do ano 2018. Cumprindo o establecido no artigo 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o citado orzamento xeral exponse ao público durante quince días hábiles,prazo no que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

Data de publicación: 04/05/2018

Categoría: Concello de Nigrán

  1. Descargar