Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

FASE DE XUSTIFICACIÓN DOS EQUIPOS DE TRABALLO INCLUÍDOS NO PLAN CONCELLOS 2017

Dando cumprimento ás obrigas recollidas nas Bases Reguladoras do Plan de obras e servizos 2017, publicadas no BOP do 30/12/16, e máis concretamente en atención ao que se recolle na súa Cláusula Décimo Quinta en relación á publicidade, complementando á xa recollida na prensa e web municipal, e coa intención de proceder á xustificación final das subvencións recibidas ao abeiro do plan referenciado, infórmase de que, neste mes de febreiro estase a xustificar a finalización do traballo desenvolvido polos tres equipos de persoal que contaron con financiamento provincial

Data de publicación: 20/02/2018

Categoría: Concello de Nigrán

  1. Descargar