Sede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | ConcelloSede Electrónica | Concello
Volver

Anuncio convocatoria e aprobación de bases

Anuncio convocatoria e aprobación de bases que rexerán o proceso selectivo para a provisión dunha praza de arquitecto técnico do Concello de Nigrán no marco do proceso de consolidación de emprego temporal. Expte.núm.:2017002772 (Rfª. 2017/02 ps)

Data de publicación: 30/01/2018

Categoría: Concello de Nigrán

  1. Descargar