headerheader-400header-800
Volver

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo de carácter temporal de técnico de turismo. Aprobación lista provisional

Aprobar a seguinte lista provisional de admitidos/as e excluídos/as,
concedéndose un prazo de 3 días hábiles, a partir do día seguinte da súa publicación
no taboleiro de anuncios e na sede electrónica deste Concello , para a presentación de
subsanación de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións, solicitándolle a
aqueles aspirantes que non presenten as súas instancias directamente no rexistro
xeral deste Concello ou mediante sede electrónica (sede.nigran.org) que o
comuniquen por telegrama, fax 986 38 39 31 ou correo electrónico
(procesos.selectivos@nigran.org), no mesmo día da súa imposición, achegando copia
da subsanación, co fin de axilizar o citado proceso de selección.

Data de publicación: 03/09/2021

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Persoal

  1. Descargar