headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 12/21

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 31 de maio de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 12/2021 mediante créditos extraordinarios no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles.

Data de publicación: 08/06/2021

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar