headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 7/21

Aprobado inicialmente mediante acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 5 de abril de 2021, o expediente administrativo de modificación de crédito 7/2021 mediante suplementos de crédito no orzamento xeral prorrogado do Concello de Nigrán para o ano 2021, exponse ao público durante quince días hábiles.

Data de publicación: 13/04/2021

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar