headerheader-400header-800
Volver

LIÑA COMPLEMENTARIA DE AXUDAS MUNICIPAIS A HOSTALERÍA E TAXI POLOS EFECTOS DA COVID - 19

Procédese á publicación na Sede Electrónica Local de Nigrán dos seguintes documentos:
1 - Base da convocatoria en galego.
2 - Anexos de presentación en galego.
3 - Extracto da convocatoria en galego.
Esta normativa será remitida á Base de Datos Nacional de Subvencioóns, abrindo o prazo de presentación de solicitudes (10 días hábiles) no momento da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra.
Faise constar expresamente que, por acordo plenario do 22/02/21, a concesión das axudas non se levará a cabo ata que se dispoña de crédito axeitado e suficiente para o financiamento ao que se refire a Base Terceira da convocatoria.

Data de publicación: 26/02/2021

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Emprego e Desenvolvemento Local

  1. Descargar
  2. Descargar
  3. Descargar
  4. Descargar
  5. Descargar
  6. Descargar
  7. Descargar