headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN CRÉDITO 15/20

O expediente administrativo citado exponse ao público durante quince días hábiles; se dentro do prazo indicado non foran formuladas reclamacións, entenderase elevado a definitivo.

Data de publicación: 07/10/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Intervención

  1. Descargar