headerheader-400header-800
Volver

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DA “TAXA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, E POR CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE - EXERCICIO 2017”

Aprobado por Resolución de Alcaldía o padrón de contribuíntes da Taxa de “Entrada de Vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, e por carga e descarga de mercadorías de calquera clase - exercicio 2017” (Pdo. contraído 2020), pónse ao dispor do público no Concello de Nigrán por espazo dun mes, a partir da publicación de este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Data de publicación: 12/08/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Tesourería e Recadación

  1. Descargar