headerheader-400header-800
Volver

ACORDOS DE ESTABLECEMENTO E FIXACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS

Prezo público pola realización das actividades comprendidas no Programa de “Envellecemento Activo”.
Prezo público pola realización de concertos musicais, representacións teatrais e das artes escénicas en xeral, espectáculos e demais eventos de índole cultural organizados polo Concello de Nigrán.

Data de publicación: 27/07/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Tesourería e Recadación

  1. Descargar