headerheader-400header-800
Volver

BASES ESPECÍFICAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2020-2021)

As presentes bases específicas, que rexerán a convocatoria, en réxime deconcorrencia competi tiva, para a concesión de axudas ou subvencións para a adquisición de libros de texto e/ou material escolar no curso escolar 2020-2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións (en adiante LXS), á Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia (LXS), e ao Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro polo que se aproba o regulamento que desenvolve a devandita lei.

Data de publicación: 06/07/2020

Categoría: Concello de Nigrán

Remitido por: Asistencia Social

  1. Descargar
  2. Descargar